כנס הנגב המערבי לאפיון פרויקטים בבנייה:

אתגרים והזדמנויות באפיון מבנים מורכבים ועתירי טכנולוגיה

יום ה', 23/4/2020, כ"ט בניסן תש"פ

המכללה האקדמית ספיר

עולם הפרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות מעמיד בפני בעלי המקצוע, משלב התכנון של הפרויקטים ועד ביצועם, אתגרים רבים ממספר סיבות:

שילוב מערכות טכנולוגיות ומתן מענה לשינויים ולמערכות עתידיות

תיאום מורכב בין מערכות תומכות  כגון חשמל,  מערכות אל פסק, מערכות כוח לחשמל מתח נמוך,  מיזוג אוויר וכד'

תפעול ואחזקה שדורשים קשב רב לאורך זמן

מענה לסדר יום משתנה  בעולם תעסוקה ושימושים המשתנים במהירות עצומה. מה שנכון ומתאים היום, לא יתאים וידרוש שינוי מחר

דרישות רגולטוריות רבות כגון נגישות, מיגון, בטיחות, איכות סביבה, כיבוי ועוד, וכן תקנות וחוקים נוספים ומושתים על המבנים בקצב מואץ ודורשות מענה תשתיתי

אך לשיפורים ולחידושים יש גם מחיר וניכר שרוב הפרויקטים אורכים זמן רב מעבר למתוכנן, מתבצעים בהם שינויים רבים בשלבים מתקדמים והפער מהתקציב המקורי גדול, לעתים בעשרות אחוזים.

כמאפיינים וכותבי פרוגרמות אנו מזהים חוסרים מהותיים נוספים:

היעדר מודעות לחשיבות ביצוע תהליכי ייזום ואפיון שיטתיים, מעמיקים ואפקטיביים, כבסיס להבנת הפרויקטים, דרישותיהם, האתגרים שהם מעלים והעלויות הכרוכות בביצועם

היעדר מדיניות ברורה, הגדרות וקריטריונים מוסכמים לביצוע וכתיבה של אפיונים איכותיים

היעדר בהירות לגבי חשיבות השמירה על עקרונות האפיון במהלך התכנון, מה שמוביל לשינויים רבים, המתעלמים מכלול הפרויקט ומהשלכותיהם על הפרויקט כולו

היעדר התייחסות מספקת לתחום בתהליך ההכשרה במוסדות להשכלה גבוהה

על חשיבות הנושא, תכניו, אתגריו והדרכים לתת להם מענה, נשמע ונשמיע בכנס שיתקיים במכללה האקדמית ספיר. בכנס ייפגשו בעלי העניין והשותפים השונים בתחום הבנייה והתשתיות, תוך הצגת סיפורי מקרים מנקודות המבט של בעלי תפקידים שונים. נשמע על האתגרים אותם הם פוגשים כמנהלי פרויקטים, יזמים ולקוחות ועל ההזדמנויות והתרומה של תהליכי ייזום ואפיון איכותיים להצלחתם של הפרויקטים.