קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
מתוך אתר משרד הבטחון

כתיבת אפיונים ופרוגרמות

דונג מערכות עוסקת בכתיבת פרוגרמות המיועדות לתכנון תשתיות ומבנים, ובכתיבת אפיונים מבצעיים ופונקציונליים.

אפיונים אלה מבוצעים על ידי צוות מאפיינים וכותבים שנפגש עם הלקוח ומתמחה בהבנת תהליכי הפעילות הארגונית שלו. הצוות מבצע היכרות עם הארגון ויוצר מסמך שמאפיין את אופי הארגון. לאחר שאופיין מבנה הארגון, מבצע הצוות תכנון מפורט המתבסס על המבנה הארגוני שאופיין ועל צרכי הארגון.

לחברה ניסיון רב בביצוע אפיונים בחברות ומערכות גדולות. בין החברה ביצעה פרויקטי אפיון בגופים גדולים כמו צה"ל, משרד הביטחון, רשות שדות התעופה ועוד.

השרות ניתן ללקוחות צבאיים, ביטחוניים ואזרחיים המבקשים לתכנן מתחמים תפעוליים, מבנים מורכבים כגון מפעלי תעשייה, מוסדות ציבוריים וכד'. החברה מספקת שירות הן לצד הדורש - חברות וגופים שהם בעלי העניין במבנים ו/או המוסדות והן לצד המתכנן - משרדי אדריכלים ומתכננים.

האפיון והפרוגרמות מתווכים בין הדרישות והצרכים של המשתמשים במתחמים ובמבנים ובין הגופים המתכננים ליצירת התאמה מלאה בין הדרישות ובין התכנון, פיתחנו שיטות וכלים לאיסוף נתונים יסודי ומעמיק המתורגמים לתוצרים מפורטים:

  • תיאור מילולי-סיפורי המתאר את מאפייני אורח החיים השוטף של המשתמשים במבנה או במתחם. התיאור כולל את המאפיינים התפקודיים והמנטליים ומאפשר לאדריכלים לתת מענה כולל ורב מערכתי, מותאם לצורכיהם

  • תרשים זיקות ייחודי אשר נותן תמונה ברורה ובהירה של מערכות היחסים ויחסי הגומלין בין הגורמים השונים המאכלסים ופועלים במבנה/מתחם ומאפשר לאדריכלים להעמיד את המתחמים, המבנים והחדרים באופן האפקטיבי ביותר

  • מסד נתונים מתוחכם אשר פותח בחברה ומציג בפני המתכננים והלקוחות את כל תכולות הפרויקט בסיכום ובפילוחים שונים. מסד זה מסייע בקבלת החלטות שונות בהקשר של הפרויקט - עלויות, מאפייני התכולות, שינויים נדרשים כמו רידודים,  תהליכי איזון ועוד.

תהליך העבודה

תוצרים גרפיים

שרטוטים ותכניות שיוגשו לאדריכלים לעיבוד מדויק ומחייב

3

מסד נתונים כמותיים

כמויות ומספרי הפריטים:

מרכבי תובלה ועד לשקעי החשמל

2

סיפור הפרויקט

מסמך המספר את סיפורו של הפרויקט 

1

זיהוי וחילוץ הדרישות והצרכים מתוך הנתונים תוך הצלבה בין המקורות (השיחות, התצפיות, המסמכים)

עיבוד הנתונים

אפיון

קריאת מסמכים, שרטוטים ותכניות.

3

תצפיות בעבודה ובפעילויות השונות ביחידה ואף בשטח שמחוצה לה.

2

שיחות עם בעלי תפקידים ביחידה ובבסיס.

1

כתיבת הממצאים

אפיון | חדר תקשורת | שאלות ותשובות

מה זה אפיון?


איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי
מה זה כתיבת מכרזים ומתי צריך את זה?


איסוף וניתוח של דרישות העבודה ורישומן כמסמך עבור תמחור של קבלנים לביצוע העבודה. כולל כתב כמויות, לוחות זמנים, מפרטים טכניים, שרטוטים ועוד
מה זה הקמת תשתיות תקשורת?


ניהול פרויקטי בינוי שיפוץ ותיעוד של אתרי תקשורת
מה זה תשתיות תקשורת?


תכנון חדרי שרתים ותשתיות הבינוי לרבות חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת נחושת ותקשורת סיבים אופטיים.
איך מתכננים חדר בקרה?


תכנון החדר החל ברמת מיקום העמדות הנדרשות ופריסתן בחלל החדר, שיוך הפריטים בכל עמדה

צרו קשר

קיבוץ נחל עוז |  ד.נ נגב מיקוד: 8514500

טלפון: 0526346717  |  פקס: 08-6614556 |  office@donagsys.com

מלאו את טופס הפניה

ונשמח לחזור אליכם!

מתוך אתר משרד הבטחון