הוראות הפעלה לקובץ הנתונים

שימוש בקובץ הנתונים

1. קובץ הנתונים הוא קובץ Excel מותאם לגרסה Excel Macro-Enabled - xslm ונתמך ע"י גרסאות אקסל 2007-2017, לא ניתן להפעיל את הקובץ עם גרסת אקסל 2003

2. הפעלת היישום דורש לאפשר ריצת פקודות מאקרו באסקל, ע"מ לאפשר ריצה כזו יש לבצע את הפעולות הבאות:

· לפתוח גיליון ריק של אקסל

· בחלק העליון לעבור לתפריט - קובץ


· בתפריט לעבור לתפריט – אפשרויות


· לעבור לתפריט – מרכז יחסי האמון


· לעבור לתפריט – הגדרות מרכז יחסי האמון


· לעבור לתפריט – הגדרות מאקרו

· לסמן – הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות
· בסיום העבודה על הקובץ ניתן לחזור ולהגדיר את פקודות המאקרו לבלתי זמינות אולם אז נדרש לבצע את פעולת הפעלת המאקרו בכל פעם שרוצים להפעיל את הקובץ

· לאחר ההגדרות יש לסגור תוכנת האקסל ורק אחרי הסגירה לפתוח את קובץ העבודה

· במקרים מסוימים אם לא מתאפשרת הפעלת מאקרו יש לבדוק את הגדרות ה FW של הרשת המקומית, יש להיעזר באיש התקשורת של הארגון לפתור את הנושא

3. כניסה ליישום פותחת באופן אוטומטי את דף הכניסה, למרות שזו תוכנת אקסל כל התפריטים והגיליונות לא יופיעו, הדף יהיה חלק לגמרי. ביציאה מהיישום כל תכונות האקסל הרגילות יחזרו
מעבר לכניסת מנהל פרויקט אינה אפשרית והיא מצריכה סיסמת כניסה, מעבר לשאר הגיליונות העבודה מבוצע דרך כפתורי הניווט

4. בדף חדר יש לבחור: מתחם, לבחור בניין בתוך המתחם

5. בחירת בניין מציגה את כל נתוני הבניין: נתונים מסכמים של הבניין כגון מ"ר נטו, כמות החדרים והערות מיוחדות לבניין, כמו כן מבוצע סיכום הפריטים הקיימים בבניין עפ"י קטגוריות פריטים למשל - ריהוט, חשמל, תקשורת וכד' וכן כמויות של כל פריט בבניין
6. אחרי בחירת בניין ניתן לבחור חדרים בתוך הבניין ותבוצע תצוגה של פרטי החדר, סוגי פריטים שקיימים בחדר וסיכום כמויות של הפריטים בחדר לפי קטגוריות


7. לחיצה על כפתור - הצג לפי עמדות תשנה את התצוגה לתצוגה לפי עמדות והפירוט של הרכיבים יהיה עפ"י סדר ההזנה של הפריטים לעמדה ולא לפי קטגוריות
8. כמה מילות הסבר על מה זו עמדה - עמדה היא מקום בתוך חדר המוגדר כמקום בעל שייכות, לדוגמא: שולחן + כסא, שקעי חשמל, מחשב, מסך וגם לוח התלוי ליד השולחן שייך לאותה עמדה. בכל חדר מוגדרים פריטים השייכים לחדר כולו והם מוגדרים תחת עמדה הנקראת "כללי לחדר". פריטים השייכים לכללי בחדר הם פריטים שמשרתים את כלל העמדות בחדר, למשל: ארון משותף לכל העמדות, שקע חשמל לשירות, הגדרת החלון ורשת הזבובים, שעון קיר התלוי בחדר ואינו משויך לעמדה מסוימת וכד'

9. בגיליון דף חדר ניתן לבצע הדפסה של דף חדר בודד או הדפסה של כל הדפים של כל החדרים לקבצי PDF. הדפסה של דף בודד תפתח את חלון בחירת המדפסת והיא כמובן משתנה ממחשב למחשב בהתאם למדפסות המוגדרות למחשב, כדי להדפיס דף חדר בודד יש לבחור את המדפסת המתאימה וללחוץ אישור, יפתח דף המראה את הגיליון לפני הדפסה ומשם ניתן להדפיס


10. לחיצה על הדפסת PDF תגרום לפתיחת ספריות בספריה שבה נמצא הקובץ ויצירת קבצי PDF לפי חדרים כאשר שם הקבצים נגזר משמות החדרים, תהליך ההדפסה עורך זמן ובסופו תתקבל ספריה עם כל הקבצים


11. מכל גיליון חזרה לתפריט הראשי היא דרך כפתור "תפריט ראשי"

12. גיליונות נוספים שניתן להגיע אליה דרך תפריט ראשי הם סיכומים לפי רמות:

· מתחמים – סיכום הפרויקט לפי מתחמים הכולל שמות המתחמים וחישוב מ"ר למתחם

· בניינים – סיכום הבניינים בפרויקט כולל מ"ר נטו לכל בניין וסיכום נקודות התקשורת בכל בניין

· מכלולים – מסכם עפ"י אוסף של חדרים בעלי זיקה

· חדרים – מפרט את החדרים בפרויקט כולל נתונים לכל חדר כגון: מ"ר נטו, סוג רצפה, תקרה, סיווג בטחוני וכד'. בכל חדר ישנה הגדרה המסווגת את החדר לסוג החדר ודרגה ומפתח החדר שהם מגדירים את הפריטים המשויכים לאותו חדר

· עמדות בתוך החדרים הוא פירוט נוסף המגדיר את העמדות בכל חדר כולל שם העמדה וסיווג העמדה למתח מסוים אם הוגדר כזה

· גיליון רשומות המגדיר פריטים בכל עמדה ברמת פירוט גבוהה, אלו אותם פריטים המוצגים בדף החדר רק שבגיליון זה הם בצורת טבלה המרכזת את כל החדרים, העמדות והפריטים בכל הפרויקט


דוגמא לגיליון חדרים

13. שני גיליונות נוספים מסכמים נתונים כללים - גיליון נתונים מסכם את כל הפריטים בפרויקט באופן מרוכז, כולל כמות הפריטים, סווג הפריט ואחריות האספקה שלו

14. גיליון סיכום חשמל מסכם את צריכות החשמל לפי בניין או לפי חדר ולפי סוג המתח, בכניסה לגיליון סיכום חשמל נעשה חישוב עדכני של הנתונים ולכן הכניסה אורכת זמן לעיתים יופיע מסך ריק בזמן המעבר לגיליון יש להתאזר בסבלנות עד להשלמת איסוף הנתונים האוטומטי

15. חלק מהפונקציות בתוכנה אינו אפשרי למשתמשים והוא מוגדר רק עבור מנהל המערכת, במקרה כזה תופיע התראה מתאימה

72 צפיות