top of page

מאפייני סביבת עבודה משרדית 2021

עודכן: 28 בינו׳ 2021

כתבה וערכה - ד"ר אורלי מורג (ינואר 2021)


עובדים רבים מבלים שעות רבות בסביבות עבודתם, עד כדי כך שהסביבות הללו הופכות לחלק מסביבת החיים שלהם. ארגונים רבים משקיעים חשיבה ומשאבים רבים בתכנון ובעיצוב סביבות העבודה המשרדיות, מתוך הבנה שככל שהסביבות תתמוכנה בצרכי העובדים, כך תתפתח בקרבם תחושת שייכות לארגון ותגבר האפקטיביות של עבודתם.

בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנת 2020, בעקבות הקורונה, עולה ופורחת העבודה מהבית, אשר מעוררת את השאלה לגבי נחיצותה ותרומתה של הסביבה המשרדית הקולקטיבית.

המצגת 'מאפייני סביבות עבודה משרדיות' מציגה מאפיינים רווחים של סביבות עבודה משרדיות ומעוררת שאלות לגבי התאמתן לדפוסי העבודה המשתנים ולהשלכות הקורונה על עיצובן.

מאפייני מרחבי עבודה משרדיים-25-01-2021
.p
הורידו את P • 2.55MB

Komentarze


bottom of page