top of page

מי אנחנו

חברת דונג ממוקמת ופועלת בקיבוץ נחל עוז שבנגב המערבי.

החברה הוקמה בשנת 2006 על ידי אילן מורג, בתום שירות של 25 שנה בחיל האוויר.

במהלך השירות עסק אילן במערך בקרת הטיסות הישראלי, בהיבטים אזרחיים וצבאיים.

בנוסף, הוביל מספר פרוייקטים בתחומי תשתיות תקשורת בבסיסי חיל האוויר ובמגדלי פיקוח בישראל.

אנשי החברה המתגוררים ביישובי הנגב המערבי, רואים חשיבות בעשייה שיוצרת חיבור לחבל הארץ בו הם פועלים. קהילת העובדים כוללת נשים וגברים במגוון גילאים, מחיילים משוחררים ועד פנסיונרים.

תחומי ההתמקצעות של העובדים יוצרים מצרף ייחודי המאפשר שיח פורה ומקצועי אשר מוביל לתהליכים ותוצרים מדוייקים, איכותיים ומותאמים ללקוחות.

שי

שי

חגי

חגי

דפנה

דפנה

אילן

אילן

עט

עט

אורלי

אורלי

ברוריה

ברוריה

כלילוש

כלילוש

גפן

גפן

חזון החברה

חזון החברה - הסיפור שלנו

השדה הקהילתי-מקומי-אקולוגי

 

החברה ממוצבת כחברה בת קיימא שמשמעה - התקיימותה באופן טוב ומיטיב עם סביבתה האנושית והפיזית. החברה ממוקמת בקיבוץ נחל עוז ועובדיה הם תושבי אזור עוטף עזה אשר למודי חיים באזור רגיש מבחינה ביטחונית. פעילותה של החברה תורמת ליצירת חוסן קהילתי-כלכלי ואזורי גם בהיבט התעסוקתי-התפרנסותי וגם כגורם עסקי פעיל אשר מייצר שיתופי פעולה עם גורמים עסקיים קרובים ורחוקים.

1

השדה העסקי-כלכלי

 

החברה מובילה קו עסקי-כלכלי המבוסס על יצירת אמון בין החברה ללקוחותיה ושירות שמסומן על ידי התאמת התוצרים לדרישות ולאופי הלקוחות - דיוק, בהירות ואיכות. במקביל מקפידה החברה לשמור על קו חשיבה גמיש ודינמי ומציאת דרכי עבודה אפקטיביות ונכונות ביותר עבור הלקוחות.

החברה דוגלת בשיתופי פעולה מקצועיים, עסקיים וכלכליים על מנת לתת מענה מהיר ומקצועי גם במצבים מורכבים הדורשים היערכות מיוחדת. כמו כן, ממשיכה החברה ללוות את לקוחותיה, במידת הצורך, גם לאחר סיום הפרויקט ונותנת את המעטפת המקצועית הנדרשת.

2

השדה האישי-חברתי = ההון האנושי

 

החברה רואה במקצועיות ובאיכות של עבודתה ותוצריה כתולדה של ההתפתחות האישית של כל אחד מהעובדים והיכולת שלהם לבטא אותה באופן המיטבי, במקום הנחוץ ובזמן הנכון. החזון מסמן את המרחב האישי והחברתי של העובדים כתהליך מתמשך של התפתחות מקצועית, אישית וקבוצתית. ההתמחות של העובדים בתחומים השונים והמומחיות המתפתחת אצלם הן אבני הבניין המקצועיות. שיתוף הפעולה בין העובדים, תהליכי החשיבה המשותפים ועבודת הצוות מייצרים רעיונות ונותנים מענה למשימות השונות ואף פתרונות לאתגרים העולים מדי פעם.

3

bottom of page