top of page

תכנון תשתיות תקשורת, בקרה, שליטה וRF

השירות ניתן לגופים צבאיים ואזרחיים אשר מתקינים מערכות אלה במבנים חדשים או למבנים העוברים שיפוץ ושדרוג.

התכנון לוקח בחשבון גם את התקנתן של מערכות נוספות (כמו חשמל, מים, מיזוג אוויר).

 

תוצרי התכנון שאנו מספקים:

תכניות מפורטות המשורטטות תוך הקפדה על בהירות ואיכות, מתוך הבנת החשיבות של אלה כבסיס לביצוע מדויק של העבודה בשטח. התכניות מותאמות לכל בעל תפקיד השותף בפרויקט.

קובץ נתונים המציג את התכנון המפורט וכולל כתב כמויות של כל האמצעים הנדרשים לפרויקט. הנתונים כוללים את סוגי אורכי הכבלים הנדרשים, כלל חיבורי התקשורת הנדרשים עד לרמת השקע הבודד ועוד.

לחצו על התוכנית כדי להגדיל

תמונה 1 - חדר שרתים
plan
אפיון חדר - מערכות 3-2-2015 - דף1
הצעה לחדר תקשורת קומה 13 - 29-12-2014
אפיון חדר - מערכות 3-2-2015 - דף3
סכמת מערכת חשמל תחנת שידור 3-2016
bottom of page