שאלות ותשובות

להלן מספר מונחים שכיחים בתחום

 

אפיון | חדר תקשורת | שאלות ותשובות

בדיקת התכנות


שלב מקדים וראשוני בו מפעילים מודל מובנה של בדיקה ובחינה לגבי האפשרות לבצע את הפרויקט על פי המסגרת שניתנה על ידי אלה שיזמו אותו. ממצאי בדיקת ההיתכנות יאפשרו קבלת החלטות לגבי ביצוע הפרויקט. התהליך כולל ביצוע אומדן עלויות ראשוני, הגדרת דרישות הפרויקט בקווי מתאר כללים לצורך קבלת החלטות מנהלים בעניין מימוש הפרויקט, האם הפרויקט יבוצע וכיצד
מה זה כתיבת מכרזים ומתי צריך את זה?


איסוף וניתוח של דרישות העבודה ורישומן כמסמך עבור תמחור של קבלנים לביצוע העבודה. כולל כתב כמויות, לוחות זמנים, מפרטים טכניים, שרטוטים ועוד
מה זה הקמת תשתיות תקשורת?


ניהול פרויקטי בינוי שיפוץ ותיעוד של אתרי תקשורת
מה זה תשתיות תקשורת?


תכנון חדרי שרתים ותשתיות הבינוי לרבות חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת נחושת ותקשורת סיבים אופטיים.
איך מתכננים חדר בקרה?


תכנון החדר החל ברמת מיקום העמדות הנדרשות ופריסתן בחלל החדר, שיוך הפריטים בכל עמדה
מה זה אפיון?


איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי
מה זה אפיון מערכת?


תהליך חקר להגדרת דרישות לצורך הקמת מערכת
מה זה ארון תקשורת קטן?


ארון תקשורת עד גודל של 25 U ניתן לתלייה
מה זה שדרוג ארון תקשורת?


החלפת מסד תקשורת במסד תקשורת חדש יותר, התהליך כולל פירוק הציוד, החלפתו, התקנת הארון והכנסת ציוד חדש
סידור ארון תקשורת


סידור של הכבילה בארון, צמצום רווחים בין פרטי הציוד בארון, שילוט מחדש של הציוד והכבילה בארון
שרטוט חדר ארונות


שרטוט מיקום הארונות בחדר
תשתיות תקשורת למבנים


חיבורי התקשורת הקווית, האלחוטית והסלולרית המבוססים על כבלי נחושת וסיבים אופטים המשמשים לחיבור מערכות המבנה לרשתות השונות. תשתיות התקשורת מהווים את התשתית הפאסיבית לחיבור המבנה לרשת
חדר תקשורת


חדר ובו מותקנים ארונות ומסדי שרתים ותקשורת הכוללים את הציוד האקטיבי והפסיבי לחיבור התשתית לרשת
שרטוט חדר


תרשים גרפי של הממדים, הגודל, המידות, הקונטור והפריטים הכלולים בחדר
אומדן ROM


אומדן עלויות ראשוני. האומדן מבוצע כחלק משלב ייזום הפרויקט ומסייע בבדיקות היתכנות וכדאיות הפרויקט
מה זה פרוגרמה


מסמך דרישות לקוח ראשוני הכולל רשימת חדרים ומתחמים, שטחים של חדרים ומתחמים, זיקות של חדרים ומתחמים, מטריצת סמיכויות
מה זה אפיון פונקציונלי


אפיון על פי פונקציות שונות בפרויקט
יועץ אפיון / פרוגרמטור


איש מקצוע אשר מתמחה בביצוע וכתיבה של הפרוגרמה והאפיון
חווית משתמש


האופן שבו חווה המשתמש את השימוש במרחב ו/או בסביבה המיידית, בהקשר של תנועה, שימוש במערכות או ביצוע תפקיד כלשהו. החוויה יכולה להיות נעימה וחיובית או מנגד לעורר חוסר נעימות ואי נחת
פרויקטים ציבוריים


אירועים שכוללים תכנון ובנייה של מבנים אשר ישרתו את הציבור הכללי. יוזמיהם הם גופים ציבוריים או ממשלתיים
עלויות תחזוקה


ההוצאות השוטפות לאורך שנים עבור תחזוקה שוטפת של מבנים ושל מערכות בניין ומערכות טכנולוגיות
עלויות פרויקט


סך ההוצאות עבור כל הפעולות הנדרשות ועבור כל בעלי המקצוע אשר מבצעים עבודה כלשהי במסגרת , של ייזום הפרויקט, התכנון והבנייה שלו, כולל: עלויות אפיון, מדידה, בדיקות קרקע, תכנון ראשוני, תכנון מפורט , בנייה והצטיידות
תכנון ביצוע


מודל עבודה שבו התכנון הראשוני מתבצע על ידי מתכנן כלשהו אך התכנון המפורט מתבצע ע"י הקבלן שזכה במכרז הביצוע
תכנון עלויות לפרויקט


תהליך בחינת מרכבי הפרויקט ועלותם לצורך הכנת אומדן עלויות להערכת עלות הפרויקט
היתכנות פרויקט


המידה שבה הפרויקט המתוכנן עשוי לצאת לפועל מבחינה כלכלית, רגולטורית, משך הזמן וכד'. לעתים ההיתכנות איננה קיימת, כלומר, הפער בין מה שרוצים/צריך לבין אפשרויות היצוע הוא גדול מאד ואז נאלצים לוותר על הפרויקט. לעתים ההיתכנות היא גבוהה, כלומר, אין פער או שהוא קטן וניתן לגישור ולעתים הפער הוא כזה, שההיתכנות קיימת במידה וייעשו שינויים בתוכנית הפרויקט. השינויים יובילו לצמצום הפער עד כדי כך שניתן יהיה לבצע את הפרויקט.