top of page

שאלות ותשובות

להלן מספר מונחים שכיחים בתחום

 • מה זה אפיון?
  איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי
 • מה זה כתיבת מכרזים ומתי צריך את זה?
  איסוף וניתוח של דרישות העבודה ורישומן כמסמך עבור תמחור של קבלנים לביצוע העבודה. כולל כתב כמויות, לוחות זמנים, מפרטים טכניים, שרטוטים ועוד
 • מה זה הקמת תשתיות תקשורת?
  ניהול פרויקטי בינוי שיפוץ ותיעוד של אתרי תקשורת
 • מה זה תשתיות תקשורת?
  תכנון חדרי שרתים ותשתיות הבינוי לרבות חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת נחושת ותקשורת סיבים אופטיים.
 • איך מתכננים חדר בקרה?
  תכנון החדר החל ברמת מיקום העמדות הנדרשות ופריסתן בחלל החדר, שיוך הפריטים בכל עמדה
bottom of page