top of page

ניהול ופיקוח פרויקטים

בתחום תשתיות ותקשורת

אנטנה
סיום פרויקט
כבילה לפני טיפול
גאנט
שדה התעופה
תורן
עבודת תשתית
תורן אנטנה
חיבורי תורן
הנחת כבילה
תיאום כבילה
סיור פיקוח בשטח

החברה מנהלת פרויקטי הקמה של תשתיות ואתרי קשר ותקשורת ברחבי הארץ, מאילת בדרום ועד החרמון בצפון. 

ניהול הפרויקט נוגע בכל שלבי הביצוע, החל משלב התכנון וכלה בשלב המסירה.

החברה מלווה את הלקוח לכל אורך הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך שלבי קבלת ההיתרים והמכרזים, ועד מסירת הפרויקט.

פרויקטים אלה מבוצעים עבור תשתיות תקשורת אזרחיות וביטחוניות.

bottom of page