קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
מתוך אתר משרד הבטחון

כתיבת אפיונים ופרוגרמות

* הכתוב מנוסח בלשון זכר משקולי נוחיות קריאה בלבד, הכוונה היא לכל המגדרים

בחברת 'דונג מערכות' עוסקים בביצוע וכתיבה של אפיונים פונקציונליים (פרוגרמות פונקציונליות) ומבצעיים, כשלב מקדים לתכנון של מבנים ותשתיות.

אפיונים אלה "מתווכים" בין הדרישות והצרכים של כל בעלי העניין המעורבים בפרויקט - מהיזם ועד למשתמש הקצה - ובין האדריכלים ויתר המתכננים. תיווך זה חיוני ליצירת התאמה מלאה בין הדרישות השונות ובין התכנון, מתוך מטרה שהמבנה הגמור יענה לצרכי הלקוחות.

תהליכי האפיון מבוצעים על ידי צוות מקצועי אשר אוסף מבעלי העניין והמשתמשים את כל המידע והנתונים, בתהליך סדור ושיטתי. במהלך סדרה של תצפיות ושיחות בסביבות האותנטיות, לומדים חברי הצוות להכיר את הארגון או החברה, את התרבות הארגונית, את שיטות ההפעלה והפעולה, את התפקידים השונים וכמובן את מאפייני הסביבה הנדרשים לכל בעל.ת תפקיד.

האפיון מתבצע תוך שימוש בכלים ושיטות שפותחו בחברת דונג, כלים לאיסוף המידע והנתונים, לניתוחם ולהפקת התוצרים המועברים למתכננים.

התוצרים כוללים:

  • תיאור סיפורי של הארגון/חברה, שמתייחס למאפייני אורח החיים, לשיטות העבודה וההפעלה ולמבנה הארגוני. תיאור זה מאפשר לאדריכלים להכיר את 'רוח הארגון' בנוסף להיבטים הפונקציונליים.

  • תרשימי זיקות ייחודיים שמשקפים את הקשרים וההקשרים ואת יחסי הגומלין בין הגורמים המאכלסים ופועלים במבנה או במתחם. תרשימים אלה מסייעים לאדריכלים למקם ולהציב את המתחמים, המבנים והחדרים באופן האפקטיבי ביותר.

  • מסדי נתונים כמותיים מפורטים ומדויקים של כל תכולות הפרויקט. מתכולות הקשורות לבניין (דלתות, חלונות, רצפות ותקרות), דרך סיכומי צריכות אנרגיה ועד לפריטים השונים (כסאות, שולחנות, ארונות וכדומה). נתונים אלה מסייעים בקבלת החלטות שונות בהקשר של עלויות, שינויים, רידוד ועוד.

לחברה ניסיון רב בעבודה עם חברות וארגונים רבים - פרטיים, ממשלתיים, ציבוריים וצבאיים, במסגרתם אפיינו מוסדות ציבור, מבנים קולטי קהל, מבני מגורים, מבני שירות ועוד.  כמו כן נצברו ידע רב ומומחיות בפרויקטים של מבנים מורכבים כגון מפעלי תעשייה, מתחמים מבצעיים, מרכזי תקשורת, קשר ובקרה.

תהליך העבודה

תוצרים גרפיים

שרטוטים ותכניות שיוגשו לאדריכלים לעיבוד מדויק ומחייב

3

מסד נתונים כמותיים

כמויות ומספרי הפריטים:

מרכבי תובלה ועד לשקעי החשמל

2

סיפור הפרויקט

מסמך המספר את סיפורו של הפרויקט 

1

זיהוי וחילוץ הדרישות והצרכים מתוך הנתונים תוך הצלבה בין המקורות (השיחות, התצפיות, המסמכים)

עיבוד הנתונים

אפיון

קריאת מסמכים, שרטוטים ותכניות.

3

תצפיות בעבודה ובפעילויות השונות בשטח המפעל  ואף בשטח שמחוצה לו.

2

שיחות עם בעלי תפקידים ביחידה, במפעל או במשרדים

1

כתיבת הממצאים

אפיון | חדר תקשורת | שאלות ותשובות

O SITE É SEGURO?


Sim, nosso site é 100% seguro, utilizamos criptografia para as formas de pagamento, para a sua segurança.
COMO IREI RECEBER AS MINHAS APOSTILAS?


Após a confirmação do pagamento você receberá um Link de Acesso no seu e-mail da nossa Área de Membros Exclusiva. Lá você terá acesso as apostilas compradas e ao seu bônus e poderá fazer o Download.
COMO SÃO ESSAS APOSTILAS?


As apostilas são Arquivos em PDF que podem ser acessadas do seu computador, tablet ou smartphone.
QUANTO TEMPO TENHO DE ACESSO AS APOSTILAS?


Após a compra, as apostilas serão suas para sempre.
O PAGAMENTO É ÚNICO OU TEM MENSALIDADES?


O pagamento é único, sem nenhuma mensalidade.
QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO?


Você poderá comprar utilizando o cartão de crédito parcelado ou via boleto bancário.