top of page
קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
קרדיט: אתר משרד הבטחון
מתוך אתר משרד הבטחון

כתיבת אפיונים ופרוגרמות

* הכתוב מנוסח בלשון זכר משקולי נוחיות קריאה בלבד, הכוונה היא לכל המגדרים

בחברת 'דונג מערכות' עוסקים בביצוע וכתיבה של אפיונים פונקציונליים (פרוגרמות פונקציונליות) ומבצעיים, כשלב מקדים לתכנון של מבנים ותשתיות.

אפיונים אלה "מתווכים" בין הדרישות והצרכים של כל בעלי העניין המעורבים בפרויקט - מהיזם ועד למשתמש הקצה - ובין האדריכלים ויתר המתכננים. תיווך זה חיוני ליצירת התאמה מלאה בין הדרישות השונות ובין התכנון, מתוך מטרה שהמבנה הגמור יענה לצרכי הלקוחות.

תהליכי האפיון מבוצעים על ידי צוות מקצועי אשר אוסף מבעלי העניין והמשתמשים את כל המידע והנתונים, בתהליך סדור ושיטתי. במהלך סדרה של תצפיות ושיחות בסביבות האותנטיות, לומדים חברי הצוות להכיר את הארגון או החברה, את התרבות הארגונית, את שיטות ההפעלה והפעולה, את התפקידים השונים וכמובן את מאפייני הסביבה הנדרשים לכל בעל.ת תפקיד.

האפיון מתבצע תוך שימוש בכלים ושיטות שפותחו בחברת דונג, כלים לאיסוף המידע והנתונים, לניתוחם ולהפקת התוצרים המועברים למתכננים.

התוצרים כוללים:

 • תיאור סיפורי של הארגון/חברה, שמתייחס למאפייני אורח החיים, לשיטות העבודה וההפעלה ולמבנה הארגוני. תיאור זה מאפשר לאדריכלים להכיר את 'רוח הארגון' בנוסף להיבטים הפונקציונליים.

 • תרשימי זיקות ייחודיים שמשקפים את הקשרים וההקשרים ואת יחסי הגומלין בין הגורמים המאכלסים ופועלים במבנה או במתחם. תרשימים אלה מסייעים לאדריכלים למקם ולהציב את המתחמים, המבנים והחדרים באופן האפקטיבי ביותר.

 • מסדי נתונים כמותיים מפורטים ומדויקים של כל תכולות הפרויקט. מתכולות הקשורות לבניין (דלתות, חלונות, רצפות ותקרות), דרך סיכומי צריכות אנרגיה ועד לפריטים השונים (כסאות, שולחנות, ארונות וכדומה). נתונים אלה מסייעים בקבלת החלטות שונות בהקשר של עלויות, שינויים, רידוד ועוד.

לחברה ניסיון רב בעבודה עם חברות וארגונים רבים - פרטיים, ממשלתיים, ציבוריים וצבאיים, במסגרתם אפיינו מוסדות ציבור, מבנים קולטי קהל, מבני מגורים, מבני שירות ועוד.  כמו כן נצברו ידע רב ומומחיות בפרויקטים של מבנים מורכבים כגון מפעלי תעשייה, מתחמים מבצעיים, מרכזי תקשורת, קשר ובקרה.

תהליך העבודה

תוצרים גרפיים

שרטוטים ותכניות שיוגשו לאדריכלים לעיבוד מדויק ומחייב

3

מסד נתונים כמותיים

כמויות ומספרי הפריטים:

מרכבי תובלה ועד לשקעי החשמל

2

סיפור הפרויקט

מסמך המספר את סיפורו של הפרויקט 

1

זיהוי וחילוץ הדרישות והצרכים מתוך הנתונים תוך הצלבה בין המקורות (השיחות, התצפיות, המסמכים)

עיבוד הנתונים

אפיון

קריאת מסמכים, שרטוטים ותכניות.

3

תצפיות בעבודה ובפעילויות השונות בשטח המפעל  ואף בשטח שמחוצה לו.

2

שיחות עם בעלי תפקידים ביחידה, במפעל או במשרדים

1

כתיבת הממצאים

 • מה זה אפיון?
  איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי
 • מה זה כתיבת מכרזים ומתי צריך את זה?
  איסוף וניתוח של דרישות העבודה ורישומן כמסמך עבור תמחור של קבלנים לביצוע העבודה. כולל כתב כמויות, לוחות זמנים, מפרטים טכניים, שרטוטים ועוד
 • מה זה הקמת תשתיות תקשורת?
  ניהול פרויקטי בינוי שיפוץ ותיעוד של אתרי תקשורת
 • מה זה תשתיות תקשורת?
  תכנון חדרי שרתים ותשתיות הבינוי לרבות חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת נחושת ותקשורת סיבים אופטיים.
 • איך מתכננים חדר בקרה?
  תכנון החדר החל ברמת מיקום העמדות הנדרשות ופריסתן בחלל החדר, שיוך הפריטים בכל עמדה
bottom of page