השירותים שלנו

 
כתיבת אפיונים
ופרוגרמות

בדונג מערכות עוסקים בכתיבת פרוגרמות המיועדות לתכנון תשתיות ומבנים ובכתיבת אפיונים מבצעיים ופונקציונליים.

אנשי צוות האפיון נפגשים עם הלקוחות ומקיימים עימם תהליך מעמיק של היכרות עם הארגון ועם התהליכים המאפיינים אותו בהיבטים האנושיים, המבניים והפרקטיים. בסיום תהליך זה מבצע הצוות תכנון מפורט המתבסס על המבנה הארגוני שאופיין ועל צרכי הארגון.

השרות ניתן ללקוחות צבאיים, ביטחוניים ואזרחיים המבקשים לתכנן מתחמים תפעוליים, מבנים מורכבים כגון מפעלי תעשייה, מוסדות ציבוריים, מגורים וכד'. החברה מספקת שירות הן לצד הדורש - חברות וגופים שהם בעלי העניין במבנים ו/או המוסדות והן לצד המתכנן - משרדי אדריכלים ומתכננים.

לחברה ניסיון רב בביצוע אפיונים בחברות ומערכות גדולות. בין היתר בוצעו בחברה פרויקטי אפיון בגופים גדולים כמו צה"ל, משרד הביטחון, רשות שדות התעופה ועוד.

מתוך מטרה לתווך את הדרישות והצרכים של הלקוחות לאדריכלים ולמתכננים באופן מדויק ביותר, פיתחנו שיטות וכלים לאיסוף נתונים מעמיק ויסודי. נתונים אלה מעובדים ומתורגמים למספר תוצרים:

  • תיאור מילולי-סיפורי המתאר את מאפייני אורח החיים של המשתמשים במבנה או במתחם. התיאור כולל את המאפיינים התפקודיים והמנטליים ומאפשר לאדריכלים לתת מענה כולל ורב מערכתי, מותאם לצורכיהם

  • תרשים זיקות ייחודי אשר נותן תמונה ברורה ובהירה של מערכות היחסים ויחסי הגומלין בין הגורמים השונים המאכלסים ופועלים במבנה/מתחם ומאפשר לאדריכלים להעמיד את המתחמים, המבנים והחדרים באופן האפקטיבי ביותר

  • מסד נתונים מתוחכם אשר פותח בחברה ומציג בפני המתכננים והלקוחות את כל תכולות הפרויקט בסיכום ובפילוחים שונים. מסד זה מסייע בקבלת החלטות שונות בהקשר של הפרויקט - עלויות, מאפייני התכולות, שינויים נדרשים כמו רידודים,  תהליכי איזון ועוד.

תוצרים גרפיים

תרשימים, שרטוטים ותכניות שיוגשו לאדריכלים לעיבוד מדויק ומחייב

3

מסד נתונים כמותיים

כמויות ומספרי הפריטים:

מהמרכיב הגדול ביותר ועד לשקעי החשמל

2

הסיפור

כיצד עובד הארגון -

הדרישות, הצרכים, הזיקות

1

זיהוי וחילוץ הדרישות והצרכים מתוך הנתונים תוך הצלבה בין המקורות (השיחות, התצפיות, המסמכים)

עיבוד הנתונים

איסוף הנתונים

קריאת מסמכים, שרטוטים ותכניות

3

תצפיות בפעילויות שונות ובתהליכי העבודה

2

שיחות עם בעלי תפקידים בארגון

1

כתיבת הממצאים

 
תכנון תשתיות תקשורת, בקרה, שליטה ו-RF

השירות ניתן לגופים צבאיים ואזרחיים אשר מתקינים מערכות תקשורת, בקרה, שליטה ו-RF במבנים חדשים או במבנים העוברים שיפוץ ושדרוג. התכנון לוקח בחשבון גם את התקנתן של מערכות נוספות (כגון חשמל, מים, מיזוג אוויר וכדומה).

תוצרי התכנון שאנו מספקים:

תכניות מפורטות המשורטטות תוך הקפדה על בהירות ואיכות, מתוך הבנת החשיבות של אלה כבסיס לביצוע מדויק של העבודה בשטח. התכניות מותאמות לכל בעל תפקיד השותף בפרויקט.

קובץ נתונים המציג את התכנון המפורט וכולל כתב כמויות של כל האמצעים הנדרשים לפרויקט. הנתונים כוללים את הסוגים והאורכים הנדרשים הכבלים, וכן את כלל החיבורים והפריטים, עד לרמת השקע הבודד.

( לחצו על התוכנית כדי להגדיל )

אפיון חדר מערכות
אפיון מורחב - חדר מערכות
שרטוט תכנון - חדר שרתים
תרשים תחנת חשמל
שרטוט תכנון חדר
שרטוט אפיון - חדר תקשורת קטן
Show More
 
תפעול ותחזוקה
של אתרי תקשורת

שירות המיועד בעיקר למערכת הצבאית אשר מקימה ברחבי הארץ אתרי תקשורת שנותנים מענה לצרכים ביטחוניים מגוונים.

בנוסף להקמה, נותנת החברה שירות של תיעוד מערכות קיימות ותחזוקה שוטפת של המערכות והאתרים ברחבי הארץ.

התיעוד מאפשר מעקב תקופתי אחר מצבן הטכני של המערכות ומנטר תקלות המתרחשות או צפויות להתרחש. על פי תוצרי התיעוד יכולה החברה לגבש מדיניות תחזוקה והשקעה בתשתית

 
כתיבת מכרזים בתחום התקשורת

השירות ניתן לגופים ביטחוניים ואזרחיים ותכליתו לייצר מאגר של ספקים, כתבי כמויות ומפרטים טכניים לשימוש הלקוחות המבצעים פרויקטים בתחום התקשורת.

 

במסגרת התהליך אנו לומדים את השוק והצרכים, מאתרים את היצרנים והספקים המועדפים, מבצעים הערכת מחיר אצל הספקים ומגישים ללקוחות קטלוג מפורט של כל הפריטים והשירותים הניתנים על ידי היצרנים והספקים והערכות המחיר הרלוונטיות.

 
ניהול ופיקוח
פרויקטים בתחום
תשתיות ותקשורת

החברה מנהלת פרויקטים של הקמת תשתיות אתרי קשר ותקשורת ברחבי הארץ, מאילת בדרום ועד החרמון בצפון.

ניהול הפרויקט נוגע בכל שלבי הביצוע, החל משלב התכנון וכלה בשלב המסירה.

החברה מלווה את הלקוח לכל אורך הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך שלבי קבלת ההיתרים והמכרזים, ועד מסירת הפרויקט.

פרויקטים אלה מבוצעים עבור תשתיות תקשורת אזרחיות וביטחוניות.

צרו קשר

קיבוץ נחל עוז |  ד.נ נגב מיקוד: 8514500

טלפון: 054-6210339  |  פקס: 08-6614556 |  office@donagsys.com

מלאו את טופס הפניה

ונשמח לחזור אליכם!

לוגו חברת דונג מערכות - אפיון פרויקטים ותכנון תקשורת