top of page

אפיון פרויקט בנייה - תאוריה ודרכי יישום, הספר

סוף, סוף אחרי שנים של איסוף חומר, מחקר ושיחות אין סופיות לתוך הלילות הספר יצא לאור. הספר מסכם את כל שלמדנו לאורך השנים בנושא אפיון פרויקטים. מטרת הספר שהוא ראשון מסוגו, היא להראות את חשיבותם ותרומתם של הייזום ובדיקת ההיתכנות ושל האפיון המפורט במחזור החיים של פרויקט בנייה, ולהציע שיטות וכלים לביצועם. מצורף לפרסום זה תוכן העניינים ופרק המבוא של הספר.

ספר - אפיון פרויקט בנייה - תאוריה ודרכי יישום - הקדמה מבוא ורקע
.pdf
הורידו את PDF • 3.17MB

Bình luận


bottom of page