top of page

אפיון רצפה צפה לאולמות שרתים וחדרי תקשורת

כתב: אילן מורג (פברואר 2021) www.donagsys.com

המאמר מיועד למאפיינים פונקציונליים וטכניים של מבנים ולמתכנני תקשורת


האם נדרשת רצפה צפה במתקן התקשורת ואולם השרתים? זו שאלה כבדת משקל וכסף. עלות רצפה צפה גבוהה מאד (כ 600-800 ₪ תוספת למ"ר לבנייה) בין השאר כי להקמת רצפה צפה יש נגררת של נושאים נוספים המצריכים התייחסות, כמו: כיבוי אש מתחת לרצפה, ניקוז מים, טיפול במכרסמים, למהדרים גם ציפוי אפוקסי על רצפת הבטון מתחת לרצפה הצפה ועוד. אז איפה כן ואיפה לא נדרשת רצפה צפה. לפני שנענה על השאלה כמה הסברים על רצפה צפה.

ישנם כל מיני סוגים של רצפות צפות המיועדות לשימושים שונים כמו: חדרי חשמל, חדרים נקיים, מעבדות, חדרי תקשורת, חמ"לים וכד', ההבדלים הם סוג החומר ממנו עשויה הרצפה וטכניקת ההנחה של הרצפה ע"ג רצפת הבטון. בפרק הזה נתייחס לרצפה המתאימה לחדרי תקשורת ולאולמות שרתים...

אפיון רצפה צפה לאולמות שרתים וחדרי תקשור
.
Download • 1.18MB

המשך המאמר בקובץ PDF מצורף

Comments


bottom of page