דף למאפיין - תאורהכתיבה: יצחק רסיס-טל ויונדב גרוסמן (פברואר 2021) www.donagsys.com

המאמר מיועד למאפיינים פונקציונליים וטכניים של מבנים


הקדמה

כבר מימי בראשית, פעולה הבריאה הראשונה היתה – "יהי אור". ואכן, נראה שהאור הינו אחד המרכיבים החשובים בסדר היום שלנו. תאורה מאפשרת לבני האדם לקיים את שגרת חייהם. מימי קדם ועד המצאת הנורה בסוף המאה ה-19, השתמש האדם בעיקר באור טבעי. בשנים שחלפו מאז המציא תומס אדיסון את הנורה החשמלית הראשונה, חלו התפתחויות רבות בתחום.

תכנון תאורה מיטבי מבחין בין סוגי החללים הנדרשים להארה. סביבות עבודה בעלות מאפיינים מסוימים יתוכננו באופן שונה מסביבות המיועדות למגורים. תאורה המתוכננת היטב משפרת את פריון העבודה, את התקשורת בין האנשים, מצמצמת עלויות ומשפרת את רמת הבטיחות.

כמאפיינים, מוטל עלינו להבין את ייעוד התאורה במבנה ולאתר את נקודות הכשל בהן יכול מתכנן התאורה לתכנן פתרונות תאורה שאינם מתאימים ולהתריע על כך במסמכי האפיון. במקרים רבים תתוכנן התאורה ע"י מתכנן החשמל ותפקיד המאפיין יהיה ללוותו בתכנון על מנת שיתאים לצרכי המשתמשים. כמו בנושאי אפיון רבים נוספים, לא נדרש מהמאפיין להיות מתכנן התאורה, אלא להכיר את המושגים העיקריים בתחום על מנת להגדיר את הנקודות המרכזיות לצוות התכנון. במסמך זה הבאנו את הנושאים העיקריים שעל המאפיין לדעת בנושא התאורה באפיונים. ישנם מושגים ותחומי ידע רבים, אולם במסמך זה ריכזנו את העיקריים על פי ניסיוננו, על מנת לאפשר למאפיין לשוחח בשפה המשותפת באמצעות המושגים המקובלים בתחום.מושגים מרכזיים בתחום התאורה:

עוצמת ההארה – עוצמת ההארה הינה שטף אור ליחידת שטח. עוצמת ההארה תושפע מכמות האור המופצת בסמוך ליחידת השטח. עוצמת ההארה נמדדת ביחידות לוקס (lux) ותסומן באות (E).

שטף האור – כמות האור הנפלטת ממקור אור במשך שנייה אחת. כמות זו נמדדת ביחידות לומן lumen / lm).

טמפרטורת צבע צבע האור הנפלט מגוף התאורה נמדד ביחידות קלווין (K). ישנם מספר צבעים של גופי תאורה. טמפרטורת צבע גבוהה מתאימה לגוונים של הצבעים הקרים בעוד טמפרטורת צבע נמוכה מתאימה לגוונים חמים. בתאורה נפוצה המושגים המקובלים הינם: "אור לבן טבעי" – 4000k, "אור חם" – נע בין 2700k לבין 3000k, "אור לבן קר" – בסביבות ה6000k.

נצילות אורית – היחס שבין שטף האור של מקור האור לבין ההספק החשמלי שלו (לומן חלקי וואט).

עוצמת התאורה

המושג העיקרי אם כן, הרלוונטי לעבודת המאפיין הינו עוצמת האור הנדרשת. כאמור, עוצמה זו נמדדת בלוקסים (lx) ומסומנת באות (E). עם התפתחות גופי התאורה והמחקר המדעי, חלו שינויים רבים בעוצמות התאורה.

הטבלה הבאה מציגה את ההתפתחות שחלה בעוצמת ההארה בחללים שונים (ניסנבאום, 2006):

במקומות רבים בהם נבקר, הממוקמים במבנים ישנים, ייתכן שנתקל בגופי תאורה בעוצמה שאינה מספיקה לנעשה בהם. יש לשים לב אם נדרש לציין הערה בעניין במסמכי האפיון. כיום מוגדרות עוצמות התאורה במספר תקנים מקובלים.

עוצמות התאורה המקובלות כיום על פי סוגי חדרים:

א. בבתי ספר ( לפי תקן ישראלי 889 )

ב. במשרדים ( לפי תקן ישראלי 933 )