top of page

מילון מונחים | אפיון ופרוגרמות | דונג מערכות

מילון מונחים בנושא אפיון, פרוגרמות ועוד


אפיון

איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי

פרוגרמה

מסמך דרישות לקוח ראשוני הכולל רשימת חדרים ומתחמים, שטחים של חדרים ומתחמים, זיקות של חדרים ומתחמים, מטריצת סמיכויות

בדיקת היתכנות

שלב מקדים וראשוני בו מפעילים מודל מובנה של בדיקה ובחינה לגבי האפשרות לבצע את הפרויקט על פי המסגרת שניתנה על ידי אלה שיזמו אותו. ממצאי בדיקת ההיתכנות יאפשרו קבלת החלטות לגבי ביצוע הפרויקט. התהליך כולל ביצוע אומדן עלויות ראשוני, הגדרת דרישות הפרויקט בקווי מתאר כללים לצורך קבלת החלטות מנהלים בעניין מימוש הפרויקט, האם הפרויקט יבוצע וכיצד


היתכנות פרויקט

המידה שבה הפרויקט המתוכנן עשוי לצאת לפועל מבחינה כלכלית, רגולטורית, משך הזמן וכד'. לעתים ההיתכנות איננה קיימת, כלומר, הפער בין מה שרוצים/צריך לבין אפשרויות היצוע הוא גדול מאד ואז נאלצים לוותר על הפרויקט. לעתים ההיתכנות היא גבוהה, כלומר, אין פער או שהוא קטן וניתן לגישור ולעתים הפער הוא כזה, שההיתכנות קיימת במידה וייעשו שינויים בתוכנית הפרויקט. השינויים יובילו לצמצום הפער עד כדי כך שניתן יהיה לבצע את הפרויקט


תכנון עלויות לפרויקט

תהליך בחינת מרכבי הפרויקט ועלותם לצורך הכנת אומדן עלויות להערכת עלות הפרויקט


אומדן ROM

אומדן עלויות ראשוני. האומדן מבוצע כחלק משלב ייזום הפרויקט ומסייע בבדיקות היתכנות וכדאיות הפרויקט


תכנון ביצוע

מודל עבודה שבו התכנון הראשוני מתבצע על ידי מתכנן כלשהו אך התכנון המפורט מתבצע ע"י הקבלן שזכה במכרז הביצוע


עלויות תחזוקה

ההוצאות השוטפות לאורך שנים עבור תחזוקה שוטפת של מבנים ושל מערכות בניין ומערכות טכנולוגיות


אומדן ראשוני

אומדן עלויות ראשוני. האומדן מבוצע כחלק משלב ייזום הפרויקט ומסייע בבדיקות היתכנות וכדאיות הפרויקט


חווית משתמש

האופן שבו חווה המשתמש את השימוש במרחב ו/או בסביבה המיידית, בהקשר של תנועה, שימוש במערכות או ביצוע תפקיד כלשהו. החוויה יכולה להיות נעימה וחיובית או מנגד לעורר חוסר נעימות ואי נחת


אינטגרציה

בחינת הצרכים, הדרישות והמשמעויות של המערכות ומרכיבי המבנה ושילובם בתכנון הכולל


שרטוט חדר

תרשים גרפי של הממדים, הגודל, המידות, הקונטור והפריטים הכלולים בחדר


קווים מנחים לבנייה

רעיונות, עקרונות ונתונים בסיסיים שמתווים את תכנון המבנה/ים מהבחינות האלה: היקף הגודל/שטח, סוג המבנה, השימושים בו, נוכחות מגדרית, המערכות הנדרשות , כניסות, יציאות, תחבורה ועודאז איך נצליח? - ניצור קשר עם דונג מערכות(:

הקשיים והאתגרים העומדים לפתחם של כל העוסקים בפרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות הם רבים. אנו מציעים להתמודד עם חלק מהקשיים והאתגרים הללו באמצעות שני מהלכים שיש לבצע בשלבים הראשונים של הפרויקט – בדיקת היתכנות ולאחר מכן אפיון מעמיק ושיטתי. מהלכים אלו, גם אם הם אורכים זמן ויש להם עלות, הזמן המושקע בהם וכן עלותם, הם קטנים ומצומצמים, ביחס לעלויות הפרויקט כולו.


בדיקת היתכנות נכונה ומהימנה מאפשרת לשרטט את מסגרות הפרויקט ולתרגמן לעלויות ולזמן וכן להציב כבר בתחילתו את השאלות המהותיות והעקרוניות עליהן יידרש לענות כמו גם האתגרים הצפויים. ידיעה מוקדמת זו מאפשרת התארגנות מערכתית וטיפול מוקדם בכל מה שנדרש.


אפיון מקצועי, מעמיק ושיטתי מאפשר לכל השותפים ובעלי העניין לראות ולהבין את כל תמונת הפרויקט, עד לפרטים הקטנים. התמונה, המועברת למתכננים באופן ברור ובהיר, מאפשרת להם לתכנן ביעילות ובהתאמה לצרכים ולדרישות של הלקוחות ותורמת ליצירת תהליך עבודה שקט, רגוע ובטוח. יותר מכך, אפיון איכותי אשר נותן מענה לכל השאלות, הדילמות וחילוקי הדעות, מונע עיכובים ושינויים בשלב התכנון ומתוך כך תהליך התכנון הופך לרווחי.


יחד עם זאת, למרות היתרונות והרווחים העולים מהם, מהלכים אלה עדיין לא מקבלים התייחסות ראויה וברוב המקרים הם אף נעדרים ממחזור החיים של הפרויקט. אנו מציעים להציב אותם באופן גלוי ולהכריז עליהם כשלבים הכרחיים ונוכחים בפרויקטים הבינויים ההופכים מורכבים יותר ויותר.


מערכות תקשורת, תשתיות תקשורת למבנים, חדר תקשורת, הקמת חדר תקשורת, חדר שרתים,, שרטוט חדר ארונות, ארון תקשורת קטן, הקמת תשתיות תקשורת, אפיון מערכת, אפיונים, rf room, שדרוג ארון תקשורת, אתר ספקים משרד הביטחון, אפיון, כתיבת אפיונים ופרוגרמות, ניהול ופיקוח פרויקטים, ד"ר אורלי מורג, דונג מערכות בע"מ

108 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page